Av de konsthantverk Peter
behärskar arbetar han mest
med emalj, dvs finkrossat glas
som smälts fast på en metall,
t.ex koppar eller silver.
Glaset smälter vid ca 750°C.
För att avgränsa färgfält
använder han ofta tekniken
Cloisonné, eller cellemalj,
där färgerna skiljs åt av
smala metallband.
Verkstadsbilder:

Ciselering
Lödning
Cloisonné
Bränning